Tag pragnienia

Fragment sesji regresyjnej, Aneta

Czy warto podążać za głosem serca i spełniać pragnienia? Sesja regresji może pomóc odnaleźć kierunek w aktualnym życiu, dać natchnienie, pokazać jasno cel danego wcielenia. Przeżycia obcowania z własną duszą i światem duchowym zawsze są mocne, nawet jeśli słów jest…

Tęsknota i Pragnienie

tesknota pragnienie channeling pozaczasem

Pytanie. Sama nie wiem w czym może Pan mi pomóc 🙂 I tu rodzi się ten problem, choć niczego problemem nazywać nie chciałam. W moim życiu stale się coś dzieje , stale poszukuje swojej drogi. A chodziłam już po wielu,…