Kategoria Zapisy sesji

Regresja lbl fragmenty sesji

regresja lbl pozaczasem

Kolejne fragmenty z zapisu sesji regresji LBL. Zaczynamy od przejścia „na drugą stronę”. – Specjalność duszy. – Spotkanie z radą starszych. – Imię duszy. – Praca za pieniądze czy dzielenie się darami? – Jak odzyskać talenty z przeszłych wcieleń? –…

Kilka pytań i odpowiedzi po sesji

Blokady uniemożliwiające wejście w hipnozę. Zmieniając myśl , zmieniasz życie. Nie jesteś sam. Twoje życie to dzieło zbiorowe. Czy istnieje zło? Istoty z niskimi wibracjami. Gdzie kryje się prawda?

Fragment sesji regresyjnej, Aneta

Czy warto podążać za głosem serca i spełniać pragnienia? Sesja regresji może pomóc odnaleźć kierunek w aktualnym życiu, dać natchnienie, pokazać jasno cel danego wcielenia. Przeżycia obcowania z własną duszą i światem duchowym zawsze są mocne, nawet jeśli słów jest…